Erasmus+KA1 2020–2022


Logo Erasmus +

Projekt Erasmus+ KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

Název projektu: Gymnázium Sušice překračuje hranice

Realizace projektových aktivit: 2020–2022

V říjnu 2019 skončil dvouletý projekt Erasmus+KA1. Protože je o další vzdělávání pedagogů stále zájem, pokračujeme v této činnosti i v následujícím období.

Naší klíčovou potřebou je podpořit profesionální rozvoj pedagogů naší školy v oblasti vzdělávání, a přispět tak k inovaci a zkvalitnění výuky a práce se studenty.

Cíle tohoto konkrétního projektu vycházejí z aktuálních potřeb školy.

Konkrétně se jedná o sedm dvoutýdenních kurzů, které by měly proběhnout během letních prázdnin v roce 2021 a 2022.

Kurzy jsou realizovány v různých zemích Evropy, a to v Anglii, Irsku, Řecku, na Maltě a v Lotyšsku. Zaměření kurzů se liší podle preferencí účastníků projektu.

  • Kurzy v Anglii a na Maltě jsou určené učitelům nejazykářům, jde o kurzy obecné angličtiny na zvolené úrovni cizího jazyka, jeden kurz v Anglii se zaměřuje na britské reálie.
  • Kurzy v Irsku jsou zaměřené na koučinkové strategie ve vyučování a na reálie anglicky mluvících zemí.
  • Kurz na řeckém ostrově Korfu je určen pro učitele přírodních věd, zapojuje prvky CLIL a STEM.
  • Kurz v Lotyšsku je určen pro učitele ruského jazyka, je koncipován jako jazykově-metodický.

Absolvováním těchto kurzů učitelé posílí své komunikační schopnosti v cizím jazyce, tím zvýší své sebevědomí v práci se studenty. Angličtina je mezinárodním jazykem vědy, učitelé budou moci studovat doplňkové výukové materiály pro svůj aprobační předmět. Součástí kurzů bývá i práce s moderními technologiemi, což je dnes ve školství nezbytné.

Vzhledem k epidemiologické situaci spojené s onemocněním Covid 19 jsme požádali o prodloužení projektu o jeden rok, tedy do roku 2023. Nakonec se podařilo všechny výjezdy uskutečnit během letních prázdnin v roce 2022.

Účastníci kurzů se s námi podělili o zkušenosti, jejich slova si můžete přečíst zde.

O kurzech jsme informovali i na stránkách Sušických novin.