Program Comenius


Izolace – Isolation (1. 10. 2012 – 31. 7. 2014)

Cílem projektu je společně s mezinárodními partnery rozpracovat téma Izolace

Tasks: working on the topic Isoation together with the partners

Comenius LogoProgram Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Projekt je financován z grantu EU.

apojení do projektových aktivit přispěje ke zdokonalení cizojazyčných znalostí účastníků a k rozšíření jejich znalostí reálií jako důležitého předpokladu aktivního používání cizího jazyka. Spolupráce se žáky jiných národností vede ke vzájemnému porozumění, k odstraňování předsudků a k toleranci lidí různých kultur a náboženských vyznání. Naši žáci mohou také porovnat, jaká je mentalita a životní styl v různých částech Evropy.


Zúčastněná města (Participating cities)

Česko Kypr Maďarsko Rakousko Španělsko
 • Sušice (CZ)
 • Paphos (CY)
 • Köszeg (HU)
 • Judenburg (AT)
 • Ciutadella de Menorca (ES)

Plánované schůzky (Project meetings)

 • Říjen 2012 Köszeg (October 2012 – Köszeg)
 • Únor 2013 – Sušice (February 2013 – Sušice)
 • Květen 2013 – Ciutadella de Menorca (May 2013 – Ciutadella de Menorca)
 • Říjen 2013 – Paphos (October 2013 – Paphos)
 • Únor 2014 – Judenburg (February 2014 – Judenburg)
 • Květen 2014 – Köszeg (May 2014 – Köszeg)