Harmonogram


Organizace školního roku 2021/2022

Podrobný a průběžně aktualizovaný plán všech školních akcí najdete v neveřejné části webu po přihlášení do školního informačního systému Bakaláři. Změny organizace školního roku jsou vyhrazeny.


1. pololetí


Zahájení školního roku
1. 9. 2021


Podzimní prázdniny
27., 29. 10. 2021


Den otevřených dveří
3. 12. 2021 


Vánoční prázdniny
23. 12. - 31. 12. 2021 


Pololetní vysvědčení
28. 1. 2021


Pololetní prázdniny
4. 2. 20222. pololetí


Jarní prázdniny
28. 2. – 4. 3. 2022


1. a 2. termín přijímací zkoušky – čtyřleté
12. - 13. 4. 2022Velikonoční prázdniny
14. 4. 2022


1. a 2. termín přijímací zkoušky – osmileté
19. – 20. 4. 2022Písemné MZ společné části – DT
2. – 5. 5. 2022Náhradní 1. a 2. termín JPZ
10. – 11. 5. 2022Ústní zkoušky spol. a profil. části MZ
16. – 20. 5. 2022Slavnostní předání maturitních vysvědčení
květen/červen 2022 (bude upřesněno)Ukončení 2. pololetí
30. 6. 2022Hlavní prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2022