Harmonogram školního roku


Organizace školního roku 2022/2023

Podrobný a průběžně aktualizovaný plán všech školních akcí najdete v neveřejné části webu po přihlášení do školního informačního systému Bakaláři. Změny organizace školního roku jsou vyhrazeny.


1. pololetí


Zahájení školního roku
1. 9. 2022


Podzimní prázdniny
26.–27.10.2022


Den otevřených dveří
1. 12. 2022 


Vánoční prázdniny
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 


Pololetní vysvědčení
31. 1. 2023

2. pololetí


Pololetní prázdniny
3. 2. 2023
Jarní prázdniny
6. – 10. 3. 2023
Velikonoční prázdniny
6. 4. 203
1. a 2. termín přijímací zkoušky – čtyřleté studium
13. – 14. 4. 2023
1. a 2. termín přijímací zkoušky – osmileté studium
17. – 18. 4. 2023
Písemné MZ společné části – DT
2. – 5. 5. 2023
Náhradní 1. a 2. termín JPZ
10. – 11. 5. 2023
Ústní zkoušky spol. a profil. části MZ
22. – 26. 5. 2023
Slavnostní předání maturitních vysvědčení
červen 2023 (bude upřesněno)
Ukončení 2. pololetí
30. 6. 2023
Hlavní prázdniny
1. 7. – 1. 9. 2023