Učebnice


 • Žákům, kteří plní povinnou školní docházku (prima–kvarta osmiletého studia), jsou učebnice půjčovány ze školních zdrojů.
 • Na konci každého školního roku probíhá mezi studenty neoficiální burza učebnic, kde žáci z nižších ročníků mohou získat učebnice od svých starších spolužáků za výhodné ceny.
 • Studenti nastupujících ročníků některé učebnice mohou takto získat ještě v průběhu měsíce září.
 • Pro nákupy učebnic doporučujeme internetové obchody, místní knihkupectví nebo odborná knihkupectví v Plzni. Některá nabízejí slevu pro studenty.
  • knihkupectví MOUDRÁ SOVA, Klatovská 28, Plzeň
  • knihkupectví FRAUS, Klatovská 24, Plzeň nebo Goethova 8, Plzeň
  • knihkupeství BEN – technická literatura, sady Pětatřicátníků 33, Plzeň – u Pekla

Seznam učebnic je aktualizován na začátku školního roku podle požadavků jednotlivých vyučujících. Další informace můžete také najít na stránkách jednotlivých předmětů.Seznam učebnic pro jednotlivé třídy
První ročník | Kvinta

Český jazyk

 • Nová literatura pro SŠ 1. díl – učebnice (didaktis)
 • Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice (didaktis)
 • J. Soukal: Čítanka pro 1. ročník gymnázií (SPN)

Anglický jazyk

 • A1 Solutions 3rd Edition Intermediate, učebnice a pracovní sešit
 • A2 Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate, učebnice a pracovní sešit
 • A3 Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate, učebnice a pracovní sešit

Německý jazyk

 • Cwikowska, Vomáčková, Černý: Direkt neu 1 (KLETT)

Základy společenských věd

 • Gillerová, Buriánek: Základy psychologie a sociologie (Fortuna 1995)

Dějepis

 • Popelka, Válková: Dějepis 1 pro pro gymnázia a střední školy. Pravěk a starověk (SPN)
 • Souček: Dějiny pravěku a starověku (Práce)

Zeměpis

 • Kašparovská: Zeměpis I v kostce (Fragment 2008 a novější)
 • Školní atlas světa (Kartografie Praha)

Matematika

 • Bušek, Calda: Matematika pro gymnázia – Základní poznatky
 • Charvát: Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice
 • Pomykalová: Matematika pro gymnázia – Planimetrie

Fyzika

 • Bednařík: Fyzika pro gymnázia – Mechanika – 4. vydání

Chemie

 • Honza J, Mareček J.: Chemie pro 1. ročník gymnázií (Brno)
 • Sbírka řešených i neřešených příkladů z chemie pro gymnázia

Biologie

 • Biologie pro gymnázia – Jelínek, Zicháček (2014), aktualitované 11. vydání