O škole


Zaměření všeobecné
Obory 79–41–K/41 Gymnázium Studium: čtyřleté
79–41–K/81 Gymnázium osmileté
Stravování Školní jídelna na ZŠ Lerchova
Školní jídelna na SOŠ a SOU Sušice