Návrh energetických úspor


  • Název projektu: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 – návrh energetických úspor
  • Realizace projektu: 04.02.2021 – 31.03.2022
  • Celkový rozpočet projektu: 18 858 876 Kč

Projekt je zaměřen na výměnu všech oken za přesné kopie oken původních, repase oken s vitráží, rekonstrukci kotelny spojenou s výměnou atmosférických kotlů na zemní plyn za nové účinnější kondenzační kotle a navazující úpravu celé otopné soustavy (zónová regulace).

Cílem projektu je nejen realizaci úsporných opatření vyplývajících z energetického posudku, ale díky citlivému přístupu i zachování stavební jedinečnosti této kulturní památky pro další generace.

Plakát