Úspěšnost absolventů


Každoročně více než 95 % našich absolventů pokračuje ve studiu na prestižních vysokých školách, ať už se jedná o Univerzitu Karlovu v Praze, Masarykovu univerzitu v Brně, ČVUT Praha, MFF UK Praha nebo další vysoké školy. Důležité je, že jsou absolventi sušického gymnázia každoročně nejen přijímáni na vysoké školy různého zaměření (humanitního, přírodovědného nebo technického), ale tyto školy také úspěšně dokončují. Jejich profesní dráha je tou nejlepší vizitkou naší školy.
Přehledy o úspěšnosti přijetí na VŠ