Projekty na sušickém gymnáziu


V dnešní době je slovo projekt moderní a velmi často používané, může se pod ním skrývat všechno možné, od jednoduchých a drobných úkolů, po rozsáhlé a dlouhodobé aktivity. Gymnázium Sušice se průběžně zapojuje do různých projektů, ať už to jsou projekty mezinárodní, organizované různými organizacemi, či projekty vlastní, jejichž autorem je přímo škola.

Mezi takové patřily například projekty Gymnázia Sušice, které byly spolufinancovány z prostředků ESF v rámci OPVK, G-learning, na který v roce 2012 navázal další projekt s názvem G-learning II. Naši studenti jsou dlouhodbě aktivní v projektech v rámci programu Erasmus+ (dříve Comenius). Škola se také zapojila do spolupráce s Nadací Proměny na obnově Ostrova Santos, do projektu EnviroExperiment, který koordinovala ZČU v Plzni a do projektů v rámci Česko-německého fondu budoucnosti. Mezi úspěšně realizované projekty poslední doby patří projekt na podporu čtenářské gramotnosti a jazyků.

Nejvýznamnější projektem současnosti byl projekt v celkové výši přesahující 5 milionů korun zaměřený na modernizaci odborných učeben. Tento projekt byl realizován s významnou podporou ROP NUTS II Jihozápad.

Podrobnosti o aktivitách v jednotlivých projektech si můžete přečíst na samostatných stránkách.