Přijímací zkoušky nanečisto


Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 nabízí zájemcům z řad žáků 5. a 9. tříd, kteří zvažují studium na naší škole, přijímací zkoušky nanečisto.

Zkoušky proběhnou ve stejném režimu jako při skutečných přijímacích zkouškách. Zahrnou testy z matematiky a českého jazyka.

Termíny:

  • Pro žáky z 9. tříd v pondělí 30. ledna 2023 ve 14 hodin v budově gymnázia.
  • Pro žáky z 5. tříd v úterý 31. ledna 2023 ve 14 hodin v budově gymnázia.

Prosím rodiče o vyplnění tel. a mailového kontaktu pro případ změny termínu zkoušek z důvodu zhoršení epidemiologické situace. Zájemci dodržují aktuální epidemiologická pravidla.

Vyplněnou přihlášku mohou zájemci zaslat poštou nebo na mailovou adresu školy (iva.rochova@gymsusice.cz) či osobně doručit do kanceláře nejpozději do pondělí 23. ledna 2023.

Přihláška ke stažení.

VÝSLEDKY ZKOUŠKY NANEČISTO