Přijímací zkoušky nanečisto


Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 nabízí zájemcům z řad žáků 5. a 9. tříd, kteří zvažují studium na naší škole, přijímací zkoušky nanečisto.

Zkoušky proběhnou ve stejném režimu jako při skutečných přijímacích zkouškách. Zahrnou testy z matematiky a českého jazyka.

Termíny:

  • Pro žáky z 9. tříd ve středu 22. ledna 2020 ve 14 hodin v budově gymnázia.
  • Pro žáky z 5. tříd ve středu 23. ledna 2020 ve 14 hodin v budově gymnázia.

Vyplněnou přihlášku mohou zájemci zaslat poštou nebo na mailovou adresu školy (iva.rochova@gymsusice.cz) či osobně doručit do kanceláře nejpozději do pátku 17. ledna 2020.