Spolek rodičů


Rada rodičů, složená ze zástupců jednotlivých tříd, se schází 2x do roka, vždy před třídními schůzkami.

Mimo tyto schůzky může Rada na podněty reagovat e-mailovým hlasováním. Výroční zprávy spolku, zápisy ze schůzí i e-mailového hlasování jsou k dispozici u předsedkyně spolku (e-mailový kontakt: gymsu-rodice@seznam.cz).

1x ročně vždy na přelomu září a října je vybírán příspěvek ve výši 300,-Kč na žáka. Mladší sourozenec 150, -Kč, každý další sourozenec 0,-Kč.

Z takto vybraných příspěvků spolek formou sponzorského daru škole pomáhá hradit tyto výdaje:

  • Cestovné na soutěže
  • Občerstvení u maturit do výše 2.000,-Kč/ třída
  • Dárky pro vyznamenané maturanty
  • Odměny pro studenty, kteří uspěli v soutěžích – odměny jsou formou poukázek
  • Příspěvek na seznamovací kurz a lyžařský kurz
  • Časopisy do výuky cizích jazyků


Partnery pro příjem poukázek za odměny za umístění v soutěžích v aktuálním školním roce jsou:

  • Knihkupectví Kosmas
  • Elektronika Dach
  • Sportoviště Sušice – Bazén
  • Sirkus – kultura, kino

Dále SRPŠ pomáhá maturantům s přípravou darovacích smluv na maturitní plesy.

Přehled hospodaření spolku je každoročně vyvěšen při jarních třídních schůzkách na nástěnce školy.

Své podněty můžete psát: gymsu-rodice@seznam.cz.


Stanovy spolku