Spolek rodičů


Rada rodičů, složená ze zástupců jednotlivých tříd, se schází 2x do roka, vždy před třídními schůzkami.

Mimo tyto schůzky může Rada na podněty reagovat e-mailovým hlasováním. Výroční zprávy spolku, zápisy ze schůzí i e-mailového hlasování jsou k dispozici u předsedkyně spolku (e-mailový kontakt: gymsu-rodice@seznam.cz).

1x ročně vždy na přelomu září a října je vybírán příspěvek ve výši 300,-Kč na žáka. Mladší sourozenec 150, -Kč, každý další sourozenec 0,-Kč.

Z takto vybraných příspěvků spolek formou sponzorského daru škole pomáhá hradit tyto výdaje:

 • Cestovné na soutěže
 • Příspěvek na pořádání maturitního plesu (10.000,-Kč/třída)
 • Občerstvení u maturit do výše 2.500,-Kč/ třída
 • Dárky pro vyznamenané maturanty
 • Odměny pro studenty, kteří uspěli v soutěžích – odměny jsou formou poukázek
 • Příspěvek na seznamovací kurz (100,-Kč/žák)
 • Příspěvek na dopravu na lyžařský kurz (100,-Kč/žák)
 • Časopisy do výuky cizích jazyků


Partnery pro příjem poukázek za odměny za umístění v soutěžích v aktuálním školním roce jsou:

 • Knihkupectví Kosmas
 • Elektronika Dach
 • Sportoviště Sušice – Bazén
 • Sirkus – kultura, kino

Dále SRPŠ pomáhá maturantům s přípravou darovacích smluv na maturitní plesy.

Přehled hospodaření spolku je každoročně vyvěšen při jarních třídních schůzkách na nástěnce školy.

Své podněty můžete psát: gymsu-rodice@seznam.cz.


Stanovy spolku