Spolek rodičů


Rada rodičů, složená ze zástupců jednotlivých tříd, se schází 2x do roka, vždy před třídními schůzkami.

Mimo tyto schůzky může Rada na podněty reagovat e-mailovým hlasováním. Výroční zprávy spolku, zápisy ze schůzí i e-mailového hlasování jsou k dispozici u předsedkyně spolku (e-mailový kontakt: gymsu-rodice@seznam.cz).

1x ročně vždy na přelomu září a října je vybírán příspěvek ve výši 200,-Kč na žáka (platí jen nejstarší ze sourozenců).

Z takto vybraných příspěvků spolek formou sponzorského daru škole pomáhá hradit tyto výdaje:

 • Cestovné na soutěže
 • Občerstvení u maturit do výše 1.500,-Kč/ třída
 • Dárky pro vyznamenané maturanty
 • Odměny pro studenty, kteří uspěli v soutěžích – odměny jsou formou poukázek
 • Příspěvek na seznamovací kurz
 • Časopisy do výuky cizích jazykůPartnery pro příjem poukázek za odměny za umístění v soutěžích v aktuálním školním roce jsou:

 • Knihkupectví Kosmas
 • Sport Schwarzkopf<
 • Elektronika Dach
 • Sportoviště Sušice – Bazén
 • Sirkus – kultura, kino

Dále SRPŠ pomáhá maturantům s přípravou darovacích smluv na maturitní plesy.

Přehled hospodaření spolku je každoročně vyvěšen při jarních třídních schůzkách na nástěnce školy.

Své podněty můžete psát: gymsu-rodice@seznam.cz.


Stanovy spolku