Erasmus+KA1 2015–2017


Logo Erasmus +

Projekt z programu Erasmus + školní vzdělávání KA 1

Registrační číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA101-013016

Název projektu: Učitel z rozhledem – žák se šancí

Realizace projektu: 1. 6. 2015 – 1. 6. 2017

Celkový rozpočet projektu: 15 829 EUR

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se 9 vyučujících naší školy účastní zahraničních kurzů. Vyučující německého a anglického jazyka absolvují jazykově metodické kurzy a vyučující přírodovědných předmětů se zdokonalí ve využití cizojazyčné literatury v předmětech chemie a informatika.

Vzhledem k nárokům moderní výuky jsou kvalitní pedagogové nezbytností. Pro další rozvoj přírodovědných předmětů slouží výuka CLIL, což v budoucnu umožní zařazení anglického jazyka do hodin chemie a informatiky. V obou předmětech je mnoho učebních materiálů dostupných právě v angličtině, takže studentům budeme moci nabídnout výuku v anglickém jazyce.

Pro další pedagogickou praxi je samozřejmě nezbytné poznat i život v zemích vyučovaného jazyka, ať už v rodinách nebo při různých společenských příležitostech.

Samozřejmost je pak u každého vyučujícího získání certifikátu s nejvyšším možným stupněm kvalifikace.

Výstupy

Prezentace projektu

Understanding_and_applying_CLIL_Methodology_-_CLIL_erasmus_short_version
Prezentace

Berlin

Bournemouth

Dublin

Exeter (velikost 11 MB, k dispozici na vyžádání)

Malta

Regensburg

Viden

Bayern
Učební materiály

Informatika

odkazy_zdroje_AJ

prezentace chemie

WIEN-DUM
TEACHING MATERIALS

prilohy_36858

Week 5

Britain quiz and memory idioms

dialogues & role plays

error and correction

icebreakers & group cohesion activities

money idioms

MWVs

phonology 1

Storyboards

teaching vocabulary

Week 6

conveying meaning and checking understanding in L2

guided discovery approach

icebreakers & group cohesion activities

idioms

modals

newspapers

phonology 2

test-teach-test approach

gerund-infinitive

Pixar-For_the_Birds (velikost 51 MB, k dispozici na vyžádání)