Aktivity


Gymnázium Sušice pořádá po celý rok mnoho akcí nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost. Jen namátkou můžeme jmenovat vánoční besídky, ježibaby, majáles, seznamovací kurzy, vodácké kurzy, základní i výběrové lyžařské kurzy do Alp, celou řadu zahraničních výjezdů v rámci různých projektů. Studenti si při svých vystoupeních na těchto akcích mohou např. zkusit, jak se člověk cítí, když má mluvit před plným sálem lidí, jak prezentovat svou práci, být samostatný. Při přípravě programu se naučí vzájemně spolupracovat a reagovat na názory druhých, pracovat v týmu, získávat sebedůvěru v sebe a svoje schopnosti. Mnohé o těchto akcích najdete v naší fotogalerii a na samostatné stránce věnované projektům.

Zde uvádíme jen nepatrný výčet akcí, které naši studenti mohou zažít během školního roku. :)

Fotografie z většiny akcí naší školy najdete, navštívíte-li fotogalerii.

A nejde ale jen o aktivity organizované školou. Několik studentů maturitních ročníků například připravilo pro své spolužáky nádherný kulturní zážitek. Úplně sami nacvičili a zorganizovali koncert, ve kterém nám všem ukázali něco ze svého umění a z toho, co se naučili v SDS. Podívejte se na krátký sestřih tohoto vystoupení.

Neméně skvělým samostatným počinem našich studentů je vznik studentského divadla. Divadlo založili v roce 2012 tři studenti gymnázia - Vojtěch Löffelmann, Jana Vrzalová a Pavlína Plecitá. Od té doby se hraje každý rok minimálně jedna hra. Divadlo má již několikaletou historii, střídají se v něm postupně noví herci i režiséři. My diváci doufáme, že divadlo ještě dlouho fungovat bude. Na videu je sestřih ze hry Adéla ještě nevečeřela. Více informací o Divadle Bezejména najdete zde.


Seznamovací kurzy

Tyto kurzy jsou pořádány každoročně pro studenty 1 ročníku a primy. Cílem je kromě jiného nastolení přátelské atmosféry v nově vzniklých třídách. Odbornou pomoc při jednotlivých činnostech zajišťují pedagogové a psychologové. Důležitá je účast třídního učitele. Jeho úkolem je seznámit se s třídou získat informace pro budoucí práci se třídou.

Seznamovací kurz Seznamovací kurz
Seznamovací kurz Seznamovací kurz

Exkurze

Vypočítat zde všechny snad ani není možné. Naši studenti jezdí na řadu exkurzí, které pro ně organizují vyučující většiny předmětů. Jezdí se jak po Čechách, tak do zahraničí. Některé z nich objevíte v naší fotogalerii.

Mnichov Písek
Anglie Kypr

Vánoční besídky a pohádky

Před odchodem na vánoční prázdniny se všichni scházíme ve Smetanově sále na vánoční besídce, abychom si správně vychutnali předvánoční atmosféru a užili si poslední chvíle ve škole.

Pohádky hráli naši studenti i pro veřejnost a jejich představení sledovaly se zatajeným dechem děti z mateřských škol z celé Sušici i okolí.

Pohádky Pohádky
Pohádky Pohádky

Vodácké a cyklistické kurzy

Tyto kurzy jsou pořádány každoročně pro studenty 1 ročníku a primy. Cílem je kromě jiného nastolení přátelské atmosféry v nově vzniklých třídách. Odbornou pomoc při jednotlivých činnostech zajišťují pedagogové a psychologové. Důležitá je účast třídního učitele. Jeho úkolem je seznámit se s třídou získat informace pro budoucí práci se třídou.

Cyklistický kurz Vodácký kurz
Cyklistický kurz Vodácký kurz

Lyžařské kurzy

Lyžařské kurzy jsou dvojí úrovně. Základní kurzy probíhají zpravidla na Šumavském Špičáku. Kromě nich organizujeme i výběrové kurzy do Alp pro pokročilejší lyžaře. I tyto kurzy patří nakonec k těm nezapomenutelným, na které se vzpomíná jako na dny se spoustou legrace a zážitků.

Seznamovací kurz Lyžarský kurz
Lyžarský kurz Lyžarský kurz

Ježibaby a Majáles

Tradiční ježibabí odpoledne se stalo součástí letních akcí na sušickém náměstí. Probíhají různé soutěže, volba miss ježibaby, lze zakoupit různé lektvary. Součástí je i taneční zábava.

Majáles je tradiční svátek studentů, nabízí spoustu zábavy, kulturních zážitků. starosta města při něm symbolicky předává studentům klíče od bran města. Součástí bývá i průvod a taneční zábava na Sušickém Santosu. O hudbu se často postarají i hudební skupiny z řad našich studentů.

Čarodějnice Majáles
Čarodějnice Majáles

Charitativní akce

SRDÍČKOVÝ DEN je charitativní sbírka pro občanské sdružení Život dětem. Studenti se několikrát do roka zapojí do této sbírky prodejem různých "srdíček" (klíčenky, magnetky, bloky). Naše spolupráce trvá již několik let, z těchto sbírek získala také sušická nemocnice vybavení v hodnotě téměř 100 000 Kč.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO PETRKLÍČ – sdružení na pomoc postiženým dětem vzniklo před několika lety částečně i z iniciativy našich studentů a pořádá pro své členy (20 dětí s kombinovaným postižením) mnoho akcí. Studenti se pravidelně na programu některých podílejí.

Petrklíč
Petrklíč