Erasmus +


Logo Erasmus +Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

  • KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců
  • KA 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
  • KA 3 – Podpora reforem vzdělávací politiky

Naše škola je aktivně zapojena do prvních dvou klíčových akcí. Více informací o našich konkrétních projektech najdete v záložkách KA1 a KA2.