Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého studia a do prvého ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2023–2024


1. kolo přijímacího řízení

Výsledková listina, obor vzdělání 79-41-K41 Gymnázium (žáci 9. tříd)

Výsledková listina, obor vzdělání 79-41-K81 Gymnázium (žáci 5. tříd)Zatím je přijato prvních 30 uchazečů v pořadí. 

Orientační položka ZÁJEM: 1 – uchazeč na přihlášce preferuje naši školu / 2 – uchazeč na přihlášce preferuje jinou školu

Pokud přijatý uchazeč neodevzdá zápisový lístek do deseti pracovních dnů (tj. do úterý 16. 5. 2023), bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí – autoremedurou se vyhoví jeho odvolání.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v kanceláři Gymnázia Sušice v pondělí a ve středu 3. – 4. 5. vždy do 15.30 hod. Současně mohou podat odvolání (formulář je připraven v kanceláři školy). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou po tomto termínu zaslána poštou.

Žádost o nové rozhodnutí (= odvolání) je třeba podat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení!

TISKOPISY pro odvolání:

Odvolání_čtyřleté studium_vzor.doc

Odvolání_osmileté studium_vzor.docx

Pokud je zájem zatím nepřijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Sušice skutečný, podejte odvolání! Jakmile se uvolní místa po uchazečích, kteří jsou v pořadí před Vámi a nastoupí na jinou školu, bude Vaší žádosti vyhověno. Odevzdaný zápisový lístek na jinou školu je v tomto případě možné vzít zpět.

S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedení školy tel. 376 111 121.