Výsledky přijímacího řízení


Výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého studia a do prvého ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2020-2021


Přijato je prvních 25 uchazečů v pořadí.

Pokud uchazeč neodevzdá zápisový lístek do pěti pracovních dnů (tj. do úterý 23. 6. pro uchazeče z 9.tříd a do středy 24. 6. pro uchazeče z 5. tříd ZŠ), bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí – autoremedurou se vyhoví jeho žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v kanceláři Gymnázia Sušice ve středu a ve čtvrtek 17. – 18. 6. (uchazeči z 9.tříd) a ve čtvrtek a v pátek 18. – 19. 6. (uchazeči z 5.tříd) vždy do 15.30 hod. Současně mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí (formulář je připraven). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou po tomto termínu zaslána poštou.

Žádost o nové rozhodnutí je třeba podat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení!

Pokud je zájem zatím nepřijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Sušice skutečný, podejte odvolání! Jakmile se uvolní místa po uchazečích, kteří jsou v pořadí před Vámi a nastoupí na jinou školu, bude Vaší žádosti vyhověno. Odevzdaný zápisový lístek na jinou školu je v tomto případě možné vzít zpět.

S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedení školy tel. 376 526 407.