Školská rada


Aktuální složení:  • Mgr. Vilemína Hraničková, PaedDr. Vít Potužák – zástupci pedagogického sboru
  • Mgr. Blanka Falešníková, MUDr. Michal Svoboda  – zástupci rodičů a zletilých studentů
  • Bc. Petr Mottl, Mgr. Pavel Princ – zástupci zřizovatele (Plzeňský kraj)
  • Odměny pro studenty, kteří uspěli v soutěžích – odměny jsou formou poukázek


Mandát členů Rady školy je tříletý, členové se scházejí minimálně dvakrát ročně.
Dokumenty ke stažení