Školská rada


Aktuální složení:

  • Mgr. Vilemína Hraničková, PaedDr. Vít Potužák – zástupci pedagogického sboru
  • Mgr. Blanka Falešníková (blanka@falesnik.cz), MUDr. Michal Svoboda  – zástupci rodičů a zletilých studentů
  • Mgr. Pavel Princ, Pavel Hais – zástupci zřizovatele (Plzeňský kraj)
  • Odměny pro studenty, kteří uspěli v soutěžích – odměny jsou formou poukázek

Rozhodnutím zřizovatele ze dne 29. června 2022 odvolán Bc. Petr Motl a na jeho místo nominován pan Pavel Hais.

Mandát členů Rady školy je tříletý, členové se scházejí minimálně dvakrát ročně.


Dokumenty ke stažení

Jednací řád školské rady