GySu - podpora čtenářské gramotnosti a jazyků


  • Název projektu: GySu - podpora čtenářské gramotnosti a jazyků
  • Zkrácený název projektu: Podpora výuky jazyků
  • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0889
  • Doba realizace projektu: 01.07.2015 – 31.12.2015
  • Výzva: OP VK – IP oblast podpory 1.1
  • Rozpočet projektu: 350 856 KčStručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků ve školách a školských zařízeních. V rámci tohoto projektu získala škola finanční prostředky v hodnotě 350 856 Kč. Peníze byly využity ve třech oblastech – v oblasti čtenářských dílen, na výjezd deseti žáků do zahraničí a na jednu zahraniční stáž pro pedagoga školy.

V rámci šablony č. 1 jsme v šesti třídách zavedli čtenářské dílny, ve kterých jsme se zaměřili na práci s textem. Peníze z této šablony škola využila na nákup více než 300 nových knih pro školní knihovnu a také 10 elektronických čteček knih.

Šablona č. 3 byla zaměřena na tzv. shadowing, tedy stínování. Jeden pedagog naší školy se zúčastnil týdenní zahraniční stáže na střední škole na Maltě, kde docházel na hospitace do hodin své aprobace. Získané zkušenosti budou využity při práci s našimi žáky.

Šablona č. 4 nám umožnila uskutečnit zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky naší školy. Deset žáků sekundy, tercie a kvarty vycestovalo do Velké Británie, kde se účastnili výuky v jazykové škole, pobývali v anglických rodinách a volná odpoledne trávili na poznávacích výletech po jižním pobřeží Anglie. Nechyběla ani návštěva Londýna.

Akce tohoto typu naše škola podporuje. Žákům i pedagogům přibližují reálie cizích zemí, zvyšují sebevědomí v oblasti cizího jazyka a zlepšují komunikační schopnosti i sociální dovednosti.