Pedagogický sbor


Konzultační hodiny

Konzultační hodiny jsou určeny pro řešení konkrétního problému ve vyučovací látce. Na termínu se student s vyučujícím předem domluví. Termín pravidelných konzultací oznámí vyučující studentům na začátku každého školního roku.


Kontakt


Kontakty na všechny zaměstnance gymnázia: