Přihláška ke studiu


Na této stránce si můžete stáhnout přihlášku ke studiu na naší škole.

Přihlášku s vyplněným rodným číslem uchazeče a kontaktem na zákonného zástupce (mobil i e-mail) je nutné odevzdat od 1. do 20. února 2024 (včetně) .


Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří:

• Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních je v informačním systému o přijímacím řízení – digitální přihlašovací systém (DIPSY), který je dostupný přes webové stránky www.prihlaskynastredni.cz.

• Uchazeči podávají přihlášku v 1. a ve 2. kole až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou):

a) plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana

• tento způsob doporučujeme

• v DIPSY budou k dispozici veškeré potřebné informace (registrační číslo, pozvánky, výsledky JPZ, rozhodnutí o přijetí apod.)

b) prostřednictvím výpisu s podporou elektronického systému

• vytiskne se a podá v listinné formě bez příloh (ty se vkládají elektronicky)

• vyplnění je možné realizovat v základní škole s podporou pedagogického pracovníka

• výpis lze vyplnit opakovaně zkušebně – dokud nebude podepsaná přihláška střední škole doručena, zůstane skryta

c) prostřednictvím tiskopisu

• formulář je k dispozici na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz a ve školských informačních systémech

• podává se s přílohami v listinné podobě na každou školu samostatně

• Uchazeč na přihlášce závazně seřadí pořadí škol a oborů vzdělání podle své priority.

• Veškeré doklady dle kritérií, včetně výsledků předchozího vzdělávání, se přikládají formou přílohy v podobě prosté kopie.

Škola nepožaduje potvrzení o zdravotním stavu.