Přípravné kurzy
Aktuální informace

Konání přípravných kurzů se až do odvolání Mimořádného opatření MZ ČR pozastavuje.

V závislosti na době trvání uzavření škol a termínu konání přijímacích zkoušek se neodučené lekce budou realizovat po opětovném zahájení školního vyučování.

Pokud by se zbývající lekce kurzu nepodařilo odučit, bude adekvátní část kurzovného vrácena na účet zákonných zástupců nebo si ji mohou vyzvednout v kanceláři školy.
Gymnázium Sušice bude pro zájemce o studium na gymnáziu pro školní rok 2020/2021 organizovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Kurzy z matematiky a kurzy z českého jazyka budou probíhat v únoru a březnu 2020. Konkrétní termíny konání kurzů budou zveřejněny na stránkách školy po uzavření přihlášek zájemců.

Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo si ji stáhnete zde.
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školy, zaslat poštou nebo e-mailem nejpozději do pondělí 27. 1. 2020.

Pomůcky pro přípravné kurzy: sešit nebo blok, modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby (pouze tyto pomůcky jsou povoleny u přijímacích zkoušek).

Poplatek 300 Kč/1 kurz můžete uhradit v hotovosti v kanceláři školy do pátku 30. 1. 2020 nebo možno bankovním převodem na BÚ školy 38503850/0300 a do "Poznámky pro příjemce" uvést "PK2020 + příjmení a jméno žáka" (pro identifikaci platby).

Nespornou výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení případných nedostatků ve znalostech.

Bližší informace o kurzech a přijímacích zkouškách najdete na webových stránkách školy v sekci Uchazeč o studium nebo na tel.: 376 526 407.

Těšíme se na Vás.