Přípravné kurzy
Aktuální informace

Konání přípravných kurzů se až do odvolání Mimořádného opatření MZ ČR pozastavuje.

Vážení rodiče, milé uchazečka a uchazeči o studium na našem gymnáziu!

Současný stav vývoje onemocnění Covid-19 a přijímaná protiepidemiologická opatření vládou, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství ČR nám neumožní v letošním roce realizovat prezenční formou přípravné kurzy, jak tomu bylo v letech předešlých.

Proto si dovolím zveřejnit Vám odkazy na materiály, které by mohly být využity k domácí přípravě na přijímací zkoušky.

Na stránkách společnosti CERMAT najdete zadání testů Jednotné přijímací zkoušky z minulých let. Tato zadání z let 2015 až 2020 obsahují zadání didaktického testu, záznamový arch, klíč správných řešení a průvodce řešením. Najdete zde testy pro 4leté i 8leté gymnaziální studijní obory, testy z termínů řádných i testy ilustrační.
Odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani?fbclid=IwAR2pE2dXr_lfrugkXPpG-L2sfNlz9mMoW8qytQPNu66K0CBqVHfQzVK9GXw

Nová výuková videa "Přijímačky bez obav" na Youtube kanálu MŠMT.
Odkaz: Přijímačky bez obav - výuková videa MŠMT
Jedná se o podpůrnou kampaň MŠMT, jejímž cílem je pomoci uchazečům při přípravě na jednotnou přijímací zkoušku. Videa vznikla ve spolupráci s iniciativou Otevřeno.

V případě, že se situace změní, a bylo by nám umožněno realizovat prezenční přípravné kurzy, zveřejníme informace na webových stránkách školy a gymnaziálním profilu na FB.