Přípravné kurzy
Aktuální informace 


Vážení rodiče, milé uchazečky a uchazeči o studium na našem gymnáziu!

Jak jsme Vás informovali na Dni otevřených dveří ve čtvrtek 1. prosince 2022 plánujeme pro zájemce opět uspořádat Přípravné kurzy.

Kurzy z matematiky a kurzy z českého jazyka budou probíhat v únoru a březnu 2023. 

Přípravné kurzy jednotlivých předmětů mají pět lekcí a probíhají každý týden od 13. února do 23. března 2023. Z matematiky v pondělí (13. 2., 20. 2., 27. 2., 13. 3., 20. 3.) a z českého jazyka ve čtvrtek (16. 2., 23. 2., 2. 3., 16. 3., 23. 3.) vždy od 15.00 do 16.00 hod. pro všechny přihlášené. Minimální počet je 8 zájemců v jednom kurzu.

Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo si ji stáhnete Prihlaska_pripravny_kurz_2023.docx.
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školy, zaslat poštou nebo e-mailem nejpozději do pondělí 6. února 2023.

Pomůcky pro přípravné kurzy: sešit nebo blok, modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby (pouze tyto pomůcky jsou povoleny u přijímacích zkoušek).

Poplatek 300 Kč/1 kurz můžete uhradit v hotovosti v kanceláři školy do pátku 10. února 2023 nebo možno bankovním převodem na BÚ školy 38503850/0300 a do "Poznámky pro příjemce" uvést "PK2023 + příjmení a jméno žáka + 5. nebo 9. třída" (pro identifikaci platby).

Nespornou výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení případných nedostatků ve znalostech.

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 376 111 121.