Přípravné kurzy
Aktuální informace 


Vážení rodiče, milé uchazečky a uchazeči o studium na našem gymnáziu!

Jak jsme Vás informovali na Dni otevřených dveří ve čtvrtek 30. listopadu 2023 plánujeme pro zájemce opět uspořádat Přípravné kurzy.

Kurzy z matematiky a kurzy z českého jazyka budou probíhat v únoru a březnu 2024. 

V případě vašeho zájmu začnou v týdnu od 12. února a budou zakončeny v týdnu 20. – 22. 3. 2024.

Přípravné kurzy jednotlivých předmětů mají pět 60 minutových lekcí a probíhají každý týden od 12. února do 22. března 2024 vždy od 15.00 do 16.00 hod. pro všechny přihlášené.  Minimální počet je 8 zájemců v jednom kurzu. Konkrétní termíny kurzů z matematiky a z českého jazyka budou zveřejněny na začátku února podle počtu zájemců.

Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo si ji stáhnete Prihlaska_pripravny_kurz_2024.docx.
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školy, zaslat poštou nebo e-mailem nejpozději do pondělí 5. února 2024.

Pomůcky pro přípravné kurzy: sešit nebo blok, modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby (pouze tyto pomůcky jsou povoleny u přijímacích zkoušek).

Poplatek 300 Kč/1 kurz můžete uhradit v hotovosti v kanceláři školy do pátku 9. února 2024 nebo možno bankovním převodem na BÚ školy 38503850/0300 a do "Poznámky pro příjemce" uvést "PK2024 + příjmení a jméno žáka + 5. nebo 9. třída" (pro identifikaci platby).

Nespornou výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení případných nedostatků ve znalostech.

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 376 111 121.