Implementace krajských akčních plánů II


  • Název projektu: Implementace krajských akčních plánů II
  • Zkrácený název projektu: IKAP II
  • Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
  • Celkový rozpočet projektu: 2 579 952,60 Kč

Projekt je zaměřen na podporu moderní výuky informatiky a podporu rozvíjení logického a informatického myšlení. Ve výuce informatiky se v ČR chystají podstatné změny. Vzdělávání by v budoucnu mělo být více provázáno s digitálním světem a reagovat na technologický vývoj. Projekt reaguje na tyto očekávané změny a nabízí seznámení s moderní digitální technikou pro pedagogy a žáky MŠ, ZŠ i SŠ. Dále se projekt zaměřuje na podporu matematické a čtenářské gramotnosti žáků SŠ.

Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění výuky informatiky, zvýšení motivace pro rozvoj logického a informatického myšlení počínaje žáky mateřských škol, a následně i žáky základních a středních škol. Dalším cílem projektu je zvýšení matematické a čtenářské gramotnosti žáků středních škol.

Plakát