Termíny konání a informace MŠMT ze 7. 5. 2020


Jednotná přijímací zkouška se koná:

  • do čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium) dne 8. 6. 2020
  • do osmiletého studia (obor 79-41-K/81 Gymnázium) dne 9. 6. 2020

Náhradní termín jednotné přijímací zkouškypro všechny obory se uskuteční 23. 6. 2020.

Podrobnosti týkající se organizace JPZ obdrží každý uchazeč v pozvánce, která bude zaslána na jeho adresu.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou za striktního dodržení aktuálních opatření k ochraně zdraví a provozu škol v souvislosti s epidemií Covid-19.

Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020 vydané MŠMT 6.5.2020 zde.