Aktuální informace MŠMT


Text tiskové zprávy MŠMT k plánovanému průběhu jednotné přijímací zkoušky v souvislosti s řešením mimořádné situace v důsledku šíření koronavirové nákazy naleznete na webu MŠMT pod tímto odkazem:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni


Nejdůležitější změny:

  • termín konání PZ bude nejdříve 14 po znovuzahájení výuky ve školách, o tomto termínu rozhodne MŠMT
  • pozvánku se všemi potřebnými informacemi dostanete nejpozději 5 dní před konáním přijímací zkoušky
  • přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu
  • uchazeč vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první
  • mění se lhůta pro odevzdání zápisových lístků, která bude pětidenní
  • změna nastává ve způsobu možnosti odvolání – tentokrát nebude možné odvolání proti nepřijetí – školy budou automaticky oslovovat všechny uchazeče "pod čarou" podle toho, jak se bude pořadí posouvat. Pro uchazeče tím odpadne řada administrativních úkolů