Druhé kolo


2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro: čtyřleté studium, obor 79-41-K/41 Gymnázium

 • určeno žákům 9. tříd
 • počet volných míst: 11
 • Podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.
 • splní-li uchazeči podmínky přijetí a jejich počet nepřesáhne počet volných míst, budou přijati všichni uchazeči
 • přihlášku ke studiu (spolu s výpisem výsledků didaktických testů) na čtyřleté gymnázium je třeba zaslat (předat) na ředitelství školy do 10. 7. 2020
 • výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy 14. července 2020
 • Rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy do 24. července 2020. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou.Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro: osmileté studium, obor 79-41-K/81 Gymnázium

 • určeno žákům 5. tříd
 • počet volných míst: 6
 • Podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.
 • splní-li uchazeči podmínky přijetí a jejich počet nepřesáhne počet volných míst, budou přijati všichni uchazeči
 • přesáhne-li počet uchazečů počet volných míst, bude přijato podle celkových výsledků prvních 9 uchazečů
 • přihlášku ke studiu (spolu s výpisem výsledků didaktických testů) na čtyřleté gymnázium je třeba zaslat (předat) na ředitelství školy do 10. 7. 2020
 • výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy 14. července 2020
 • Rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy do 24. července 2020. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou.