Výsledky voleb do ŠR za rodiče a zletilé žáky


  Vyvěšeno dne 12.04.2024    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Ve středu 10. 04. 2024 proběhla během jarních třídních schůzek volba dvou členů školské rady za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky pro období 2024 - 2027. Voleb zúčastnilo 53 rodičů a zletilých žáků, což je 11,32 % z celkového počtu oprávněných voličů.

Z navržených kandidátů byli zvoleni Mgr. Jana Karausová a Mgr. Blanka Falešníková.

Děkuji všem kandidátům, kteří měli zájem pracovat ve školské radě a zvoleným členům nové školské rady pro období 2024 – 2027 gratuluji.