Who is the best?


  Vyvěšeno dne 20.01.2022    Aktualitu zveřejnil:  Jitka Babková


V naší škole je to podle výsledků soutěže Best in English Zuzana Krejčová ze septimy. Už několik let se umisťuje na předních místech této mezinárodní soutěže, která testuje všechny dovednosti kromě mluvení, a letos obsadila krásné 21.místo ze 6540 účastníků v republice (a 76.místo celkově ze 17223 účastníků). Krásného umístění dosáhli i další naši studenti, a to Tereza Feixová (septima), Matyáš Požárek (oktáva) a Tomáš Falešník (septima). Well done!