Zeměpisná exkurze dne 14.9.2021


  Vyvěšeno dne 17.09.2021    Aktualitu zveřejnil:  Martin Ulč


V úterý 14.9. se studenti 4.A a zeměpisného semináře zúčastnili celodenní zeměpisné exkurze. Studenti navštívili zaniklé vsi na Šumavě, skalní výchozy granitoidních a metamorfovaných hornin, středověké zlaté štoly a peřeje říčky Křemelné. Studenti se procvičili v orientaci v terénu při pochodu v malých skupinách k vrchu Březník podle slunce a podle azimutu.