Volby do školské rady


  Vyvěšeno dne 23.11.2017    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Ve středu 29. 11. 2017 proběhnou během třídních schůzek volby členů nové školské rady (podrobné informace najdete zde). Volby se konají ve sborovně školy. Čas pro volby bude od 14.00 do 15.20 hod. a od 16.00 do 18.00 hod. S navrženými deseti kandidáty za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků se můžete seznámit v předchozí zprávě o volbách. Nezapomeňte s sebou vzít průkaz totožnosti (OP, pas, řidičský průkaz nebo kartičku ZP). Podle volebního zákona může být vydán volební lístek po prokázání totožnosti voliče. Věřím, že se v hojném počtu zúčastníte jak volby, tak třídních schůzek. Jste srdečně zváni.