2. kolo přijímacího řízení


  Vyvěšeno dne 25.06.2020    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


Podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.

Přihlášku ke studiu (spolu s výpisem výsledků didaktických testů) na čtyřleté i osmileté gymnázium je třeba zaslat (předat) do 10. 7. 2020.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy 14. července 2020.
Rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy do 24. července 2020.

Mgr. Ivan Kratochvíl
ředitel školy