Volba seminářů pro školní rok 2023/2024


  Vyvěšeno dne 17.04.2023    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Ve středu 19. dubna proběhne pro žáky posledních dvou ročníků od 14.30 hod. ve Smetanově sále představení nabídky volitelných předmětů (seminářů).

Žáci sexty a druhého ročníku volí pro školní rok 2023/2024 dva jednoleté semináře, žáci septimy a třetího ročníku si budou volit tři jednoleté semináře z předložené nabídky.

Aktuální anotaci jednotlivých seminářů najdete na webu školy v sekci předměty. Látka v seminářích je koncipována tak, aby vám rozšířila obzory, usnadnila další studium. Účast na semináři není podmínkou pro zvládnutí maturity z příslušného předmětu.

Volba proběhne formou ankety v Bakalářích s nejzazším termínem vyplnění 27.4.2023.

Výběr si předem velice pečlivě promyslete a teprve pak vyplňujte!!! Vaše přihlášení je závazné a nemůžete je sami znovu dodatečně měnit. O výsledku volby a počtu skutečně otevřených seminářů Vás budeme informovat.