Preventivní programy


  Vyvěšeno dne 23.09.2022    Aktualitu zveřejnil:  Štěpánka Podloucká


Policie v naší škole! Strachovat ani děsit se nemusíme! Nprap. Dana Ladmanová z oddělení tisku a prevence Policie ČR (územní odbor Klatovy) k nám zavítala s preventivním programem „Kyberšikana“ a „Dopravní výchova a účastník silničního provozu“.