Třídní schůzky 24. 11. 2021


  Vyvěšeno dne 17.11.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Ve středu 24. listopadu 2021 proběhnou na gymnáziu od 15.30 do 17.30 hod. pravidelné čtvrtletní třídní schůzky. Zahájeny budou v kmenových třídách. Informace o studiu a známkách následně získáte u jednotlivých vyučujících.

Rada Spolku rodičů se sejde v 15.00 hod. ve třídě D-Z v 1. patře.

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci prosím rodiče o dodržování stávajících hygienických opatření:

• Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

• Do budovy školy je zakázán vstup osob, které vykazují příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

Zároveň Vás žádám o maximálně pětiminutovou konzultaci u jednotlivých vyučujících. Těm z vás, kteří se nebudou moci zúčastnit, nabízíme mailovou nebo telefonickou konzultaci, případně osobní návštěvu v jiném termínu po předchozí domluvě s vyučujícím.

Děkuji za pochopení a přeji Vám i vašim blízkým pevné zdraví a mnoho sil v situaci náročné pro všechny z nás.