Aktuální informace platné od 22. 11. 2021


  Vyvěšeno dne 15.11.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Na základě Mimořádného opatření MZ ČR proběhne i v pondělí 22 a 29.11. 2021 během 1. vyučovací hodiny preventivní testování žáků antigenními testy. Testování se netýká žáků, kteří řádně dokončili očkování – 14 dnů po dokončeném očkování (předloží doklad), nebo předloží platný negativní test z odběrového místa (ne starší 72 hod. u PCR testu, příp. ne starší 24 hodin u RAT testu), nebo doloží, že prodělali nemoc Covid-19 v předešlých 180 dnech.

Pokud žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, odebere se bezprostředně po svém příchodu do kanceláře školy, kde bude otestován.

Současná výjimka z povinného nošení ochranného prostředku pro děti, žáky a studenty při vzdělávání je nově podmíněna taky maximálním počtem, a to 50dětí, žáků nebo studentů přítomných na tomto vzdělávání (tedy např. ve Smetanově sále, v jedné třídě...).

Ostatní hygienická opatření a pravidla nošení respirátorů jsou stále v platnosti.