Projektový den s IZS


  Vyvěšeno dne 14.05.2024    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Hoří! Požární poplach! Ozvalo se ve čtvrtek 9. 5. v průběhu první vyučovací za školního rozhlasu. Na Gymnáziu v Sušici okamžitě začala evakuace osob. Únikovými východy vycházeli vyučující i studenti, někteří museli být ze zakouřeného prostoru vyvedeni ve vyváděcích maskách, někteří dokonce museli opustit budovu s pomocí automobilového žebříku.

Po úspěšné evakuaci HZS PLK ÚO KT stanice Sušice a členy JSDHO Sušice se odstartoval den ukázek požární techniky a hasičských přístrojů, policejní techniky a techniky záchranné zdravotnické služby, také blok přednášek o chování v krizových situacích, bezpečnosti a ochraně zdraví. Nechyběly blok o dopravní výchově a beseda se členy Policie ČR a Městské policie Sušice. Každá třída absolvovala svůj harmonogram besed a praktických ukázek. Kdo se odvážil, mohl si v tělocvičně vyzkoušet i svou kondici v rámci FIT testů.

Celý den bylo na sušickém gymnáziu opravdu rušno. Cíl projektového dne? Chovat se bezpečně, neohrozit život svůj a umět pomoci druhému byl jistě naplněn. Na druhou stranu jsme si uvědomili, že je potřeba se stále učit a pravidla a zásady bezpečnosti si nadále připomínat.

Děkujeme všem složkám IZS za pomoc s organizací.