Školní kolo soutěží v AJ


  Vyvěšeno dne 25.02.2022    Aktualitu zveřejnil:  Jitka Babková


Během února jsme uspořádali školní kolo soutěže v anglickém jazyce ve všech kategoriích. Sice i letos bylo trochu poznamenáno karanténami a nemocemi, ale alespoň proběhlo v prezenční formě. Zde si můžete přečíst, kdo se umístil na prvních třech místech v každé kategorii. Tito žáci také postupují do okresního kola, k jěhož pořádání se rádi vracíme. Proběhne 15.března a naši žáci si v něm poměří síly se studenty Gymnázia Klatovy.

Prima + sekunda

  1. místo Ema Šírková (II.A)
  2. místo Matěj Kostohryz (II.A)
  3. místo Natálie Sedláčková (II.A)

Tercie + kvarta

  1. místo Ngo Quoc Toan (IV.A)
  2. místo Emma Rohn (IV.A)
  3. místo Bára Galušková (IV.A)

Vyšší gymnázium

  1. místo Vladimír Mašek (VII.A)
  2. místo František Šperl (VII.A)
  3. místo Damián Málek (VII.A)