Aktuální informace ředitele školy


  Vyvěšeno dne 18.03.2020    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Vážení rodiče, milé studentky a studenti,

máme za sebou první týden uzavření škol. Na základě informací MŠMT, vlády a náměstka Ministerstva zdravotnictví předpokládáme uzavření škol na jeden měsíc. Po dobu uzavření školy bude výuka studentů nadále probíhat on-line formou především prostřednictvím systému Bakaláři. Učitelé zadávají domácí práci na jeden týden v rozsahu, který zohledňuje týdenní počet hodin v předmětu. Úkoly zasílají vždy na začátku každého týdne. Současně uvádějí termíny a způsob odevzdání zadaných úkolů. Výstupy samostudia mohou být klasifikovány. Informace zasílají učitelé na e-mailové adresy studentů přes platformu Komens v systému Bakaláři.

Vzhledem k tomu, že opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují osobní přítomnost žáků při vzdělávání, nejsou možné ani individuální nebo skupinové konzultace. Žádostem žáků a jejich zákonných zástupců na vyzvednutí učebních materiálů, které si zanechali v šatních skříňkách, bude možno vyhovět po odvolání celostátní karantény. Předpokládáme ve středu 25. března v době úředních hodin kanceláře školy, tedy od 8.00 do 12.00 hod.

Studenti maturitních ročníků mohou osobní seznamy literárních děl k maturitní zkoušce zaslat svým češtinářům elektronicky na jejich školní e-mail (nebylo-li dohodnuto jinak). Nejzazší termín odevzdání je 31.3.2020. Informace o případné změně termínů písemných a ústních maturitních zkoušek, stejně jako jednotných přijímacích zkoušek zatím MŠMT nevydalo. Sledujte proto, prosím, stránky MŠMT, webové stránky a FB školy.

Prosíme naše žáky, aby se snažili každý den věnovat studiu, aby byli k sobě solidární, aby si vzájemně pomáhali a informovali se. Věříme, že se dálkovému studiu, které je výzvou nejen pro studenty, ale i pro nás učitele, budete zodpovědně věnovat, a že po opětovném setkání při klasické výuce bude na co navázat.

Rodičům děkujeme za pochopení a projevenou podporu a důvěru, žákům za poctivý přístup ke zvládnutí netradičního způsobu studia.

Přejeme Vám všem pevné zdraví!