Prezenční výuka na nižším gymnáziu


  Vyvěšeno dne 27.04.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Od pondělí 3. května se formou rotační prezenční výuky vrací do školy žáci nižšího gymnázia. Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. Otevření škol je podmíněno testováním žáků 2x týdně neinvazivními Ag testy SINGCLEAN, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

V týdnu 3.-7.5.2021 se navrací do školy třídy prima a tercie.

V dalším týdnu 10.-14.5.2021 je vystřídá sekunda a kvarta.

Třídy, které nedochází na prezenční výuku, pokračují ve studiu stávajícím distančním způsobem.

Z důvodu souběžného konání přijímacích zkoušek a zároveň nutnosti dodržení všech epidemiologických opatření a zajištění homogenity třídních kolektivů, bude zatím výuka probíhat ve třídách v 1.patře budovy školy. Prima a kvarta ve své kmenové třídě, sekunda ve třídě I.A a tercie ve třídě IV.A.

Ve všech prostorách školy (včetně tříd) platí povinnost nošení roušek a všichni žáci i zaměstnanci školy budou ve zvýšené míře dodržovat hygienická opatření. Každý z žáků bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro pravidelnou výměnu a sáček na odložení použité roušky či respirátoru. Sejmout roušku je možné pouze při konzumaci jídla nebo pití nápojů o přestávce v učebně. O přestávkách a jednou během hodiny bude probíhat větrání vnitřních prostor.

O další organizaci výuky budou žáci informováni třídními učiteli během pondělní první hodiny.

Informace pro žáky k testování

Informace pro rodiče k testování