PF 2022


  Vyvěšeno dne 22.12.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Klidné vánoční svátky v kruhu nejbližších a do nového roku přenesení krásné vánoční atmosféry, pevné zdraví, pohodu a jenom dobré přejí všem žákům, jejich rodičům i široké sušické veřejnosti pracovníci Gymnázia Sušice.