Aktuální informace k obědům v ZŠ Lerchova


  Vyvěšeno dne 27.04.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Na základě informace ze ZŠ Lerchova mohou od pondělí 3. května 2021 naši žáci navštěvovat školní jídelnu pouze ve dnech, kdy se účastní prezenční výuky.

Zájemci si musí obědy přihlásit, neboť byly všem žákům odhlášeny.

Výdej bude probíhat od 11.05 do 11.40 h, přístup do jídelny pouze zadním vchodem.