Nižší gymnázium od pondělí 30. 11. opět prezenčně


  Vyvěšeno dne 26.11.2020    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


V pondělí 30. listopadu se do školy vrací třídy nižšího gymnázia. Z důvodu dodržení všech epidemiologických opatření a zajištění homogenity třídních kolektivů bude výuka tercie a kvarty probíhat v kmenových třídách v 1.patře budovy školy. V přízemí se bude vyučovat sekunda a prima, přičemž pro primu bude kmenovou třídou třída V.A.

Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu pouze v kmenových třídách. Výjimkou jsou hodiny Vv, Tv, cizích jazyků a informatiky. Vyučující daných předmětů si na konci přestávky vždy žáky vyzvednou v kmenové třídě a převedou je do odborné učebny.

Ve všech prostorách školy (včetně tříd) platí povinnost nošení roušek a všichni žáci i zaměstnanci školy budou ve zvýšené míře dodržovat hygienická opatření. Každý z žáků bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro pravidelnou výměnu a sáček na odložení použité roušky či respirátoru. Sejmout roušku je možné pouze při konzumaci jídla nebo pití nápojů o přestávce v učebně. O přestávkách a jednou během hodiny bude probíhat větrání vnitřních prostor.

Prosím i žáky nižšího gymnázia o pochopení, trpělivost a toleranci při zvládání těchto mimořádných organizačních opatření. O veškeré organizaci výuky budete informování vašimi třídními učiteli během pondělního vyučování.