Fyzikální přednáška


  Vyvěšeno dne 27.02.2024    Aktualitu zveřejnil:  Karel Kolář


V pátek 23. února jsme ve Smetanově sále přivítali pana prof. Jiřího Chýlu, CSc., který pracuje ve Fyzikálním ústavu AV ČR a zabývá se fyzikou elementárních částic a popularizací fyziky. V první části své přednášky seznámil pan prof. Chýla naše žáky (žáky septimy, oktávy, třetího a čtvrtého ročníku) s nejnovějšími poznatky o vzniku a vývoji vesmíru. Druhá část přednášky pak byla věnována stému výročí de Broglieova objevu vlnových vlastností částic látky.