Vyhlášení ředitelského volna 2021


  Vyvěšeno dne 03.12.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění novely č. 472/2011 Sb. (školský zákon) vyhlašuji na 20. - 22. 12. 2021 (pondělí - středa) z epidemiologických, provozních a organizačních důvodů volné dny (tzv. ředitelské volno).