Distanční výuka


  Vyvěšeno dne 01.10.2020    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


Vzdělávat se distančním způsobem je pro žáky povinné. Žádám rodiče, aby i nadále případnou nepřítomnost žáků ve výuce omlouvali třídním učitelům, kteří povedou evidenci docházky dle platného Školního řádu. Obdobně hodnocení během distanční výuky probíhá podle pravidel hodnocení tohoto Školního řádu.

Pro žáky nižšího gymnázia (prima-kvarta) probíhá nadále výuka prezenčně podle rozvrhu a stávajících epidemiologických kritérií.

Žáci mají nárok odebírat ve stanoveném čase dotovaný oběd i po dobu distanční výuky. Žádám žáky, kteří nebudou mít možnost obědy odebírat, aby si je v příslušné jídelně s předstihem odhlásili.