Třídní schůzky 9. 12. 2020


  Vyvěšeno dne 03.12.2020    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Vážení rodiče, milí zákonní zástupci,

třídní schůzky plánované na 24. listopadu nemohly proběhnout z důvodu epidemiologických opatření. Bohužel ani v prosinci tato opatření neumožňují přítomnost „třetích osob“ ve škole. Proto jsme připravili jinou formu předání informací o vzdělávání vašich dětí.

Třídní učitelé Vám sdělí základní informace ke třídě a průběhu distanční výuky i omezenému provozu školy elektronickou cestou. Ve středu 9. prosince 2020 se pak od 15.30 do 17.30 můžete s příslušným vyučujícím nebo vedením školy spojit telefonicky do příslušného kabinetu. Telefonní kontakt najdete na nových webových stránkách školy. Prosím o maximálně pětiminutovou komunikaci. V případě nedostupnosti vyučujícího jej můžete, tak jako dosud, kontaktovat elektronicky přes dohodnutou komunikační platformu Bakaláři. Z praktických důvodů nevyžaduje vedení školy on-line streamování.

Děkuji za pochopení a přeji Vám i vašim blízkým pevné zdraví a mnoho sil v situaci náročné pro všechny z nás.