JPZ 2021 - nejnovější informace


  Vyvěšeno dne 26.04.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Vážení rodiče, milí uchazeči o studium.

V následujících dnech Vám bude zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám spolu s průvodním dopisem, kterému prosím věnujte zvýšenou pozornost. Součástí jeho obsahu budou pokyny, týkající se hygienických pravidel a antigenního testování, předcházející přijímacím zkouškám na SŠ.

Seznamte se prosím s předstihem s

Mimořádným opatřením MZČR k ochranným prostředkům dýchacích cest s platností od 12.4.2021

Mimořádným opatřením MZČR k testování u PZ s platností od 26.4.2021

Opatřením obecné povahy - Dodatek MŠMT k přijímacímu řízení

Průvodce konáním JPZ 2021