2. kolo přijímacího řízení 2024


  Vyvěšeno dne 15.05.2024    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

1. pro čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) určené žákům 9. tříd, kteří:

 nebyli přijati v 1.kole přijímacího řízení na žádnou jinou střední školu

 vzdali se v 1.kole práva na přijetí (nutno učinit do 21. 5. 2024)

• počet volných míst - 16

• podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.

přihlášku ke studiu spolu s výpisem výsledků didaktických testů na čtyřleté gymnázium a všemi požadovanými přílohami (kopie vysvědčení nebo výpis známek potvrzený ZŠ za poslední 3 pololetí) je třeba zaslat/předat na ředitelství školy jedním ze tří způsobů, které umožňuje Vyhláška č.422/2023Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři do 24. 5. 2024

• splní-li uchazeči podmínky přijetí a jejich počet nepřesáhne počet volných míst, budou přijati všichni uchazeči

výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy v pátek 21. června 2024

2. pro osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) určené žákům 5. tříd, kteří:

 nebyli přijati v 1.kole přijímacího řízení na žádnou jinou střední školu

 vzdali se v 1.kole práva na přijetí (nutno učinit do 21. 5. 2024)

• počet volných míst - 1

• podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.

přihlášku ke studiu spolu s výpisem výsledků didaktických testů na čtyřleté gymnázium a všemi požadovanými přílohami (kopie vysvědčení nebo výpis známek potvrzený ZŠ za poslední 3 pololetí) je třeba zaslat/předat na ředitelství školy jedním ze tří způsobů, které umožňuje Vyhláška č.422/2023Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři do 24. 5. 2024.

• splní-li uchazeči podmínky přijetí a jejich počet nepřesáhne počet volných míst, budou přijati všichni uchazeči

výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy v pátek 21. června 2024.