2. kolo přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do prvého ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2022–2023


2. kolo přijímacího řízení

Výsledková listina, obor vzdělání 79-41-K41 Gymnázium (žáci 9. tříd).pdf


Pro přijetí je třeba potvrdit zájem uchazeče odevzdáním zápisového lístku (originál vydává ZŠ) nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. 

Rozhodnutí o přijetí si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy do 30. června 2022.


S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedení školy tel. 376 111 121.