2. kolo přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do prvého ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2024–2025


2. kolo přijímacího řízení

Výsledková listina, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (žáci 9. tříd)

Výsledková listina, obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (žáci 5. tříd) 


Pro přijetí je třeba potvrdit zájem uchazeče studovat na Gymnáziu Sušice na adresu ivan.kratochvil@gymsusice.cz nejpozději do tří pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí, tj. do středy 26. 06. 2024. 


S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedení školy tel. 376 111 121.