Maturity

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

Aktuální informace ze 7. 5. 2020

 • jsou zrušeny písemné práce z českého i cizího jazyka
 • didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky proběhnou
 • text tiskové zprávy MŠMT zde
 • jak se připravit na MZ z domova zde
Ve školním roce 2019-2020 budou studenti maturovat podle modelu (dva povinné předměty ve státní části a dva povinné předměty v profilové části) – podrobnosti o podobě zkoušky na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT.

Maturitní okruhy naleznete na stránkách jednotlivých předmětů.


Povinné předměty státní části

 • český jazyk
 • cizí jazyk nebo matematika


Předměty pro profilovou část stanovuje škola. Žák volí 2 předměty z nabídky, kterou tvoří povinné předměty vyučované na škole (s výjimkou českého jazyka a výchov - Hv, Vv, Tv). V případě volby cizího jazyka nesmí být totožný s volbou cizího jazyka ve společné části státní zkoušky. Podrobnější informace naleznete na stránkách jednotlivých předmětů.


Písemná část společné části maturitní zkoušky 2019/2020 – Jarní termín

Didaktické testy společné části MZ2020 v termínu 1. - 3. června 2020

1. června:

8.00 – didaktický test – matematika

13.00 – didaktický test – anglický jazyk


2. června:

8.00 – didaktický test – český jazyk a literatura

13.00 – didaktický test – německý jazyk


3. června:

9.00 – didaktický test – Matematika + (na Gymnáziu Klatovy)Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky 2019/2020

V termínu 15. – 18. června 2020 proběhnou na gymnáziu ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky. Maturanti se dostaví do školy ve vhodném oblečení a s dostatečným časovým předstihem. Řídí se pokyny třídního učitele. Případné další aktuální informace najdete na webu školy.


Rozpis pro jednotlivé dny a třídy:

 • Orientační rozpis ústních maturitních zkoušek pro třídu VIII.A
 • Orientační rozpis ústních maturitních zkoušek pro třídu 4.A
 • (případné změny vyhrazeny)
Oficiální odkazy
 • Zpřístupnění výsledků společné části maturitní zkoušky
 • Přihlašování k podzimnímu zkušebnímu období
 • Informace k žádostem žáků o přezkum