Změny v testování žáků od 3. ledna 2022


  Vyvěšeno dne 30.12.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Na základě mimořádného opatření MZ ČR ze dne 23.12.2021 a pokynu MŠMT ze dne 27.12.2021 dochází k následujícím změnám v testování na gymnáziu:

  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci (testují se tedy všichni žáci školy)

  • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek na začátku 1. vyučovací hodiny; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni

  • od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí na začátku 1. vyučovací hodiny; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu

Pokud žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, odebere se bezprostředně po svém příchodu do kanceláře školy, kde bude otestován.

V případě pozitivního testu musí zletilý žák ihned opustit školu, nezletilý žák bude izolován od ostatních a musí jej co nejdříve vyzvednout rodiče nebo jimi pověřená osoba.

Ostatní hygienická opatření a pravidla nošení respirátorů ve společných prostorách školy jsou stále v platnosti.