Vyhlášení ředitelského volna - únor 2022


  Vyvěšeno dne 28.01.2022    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění novely č. 472/2011 Sb. (školský zákon) vyhlašuji na 2. - 3. 2. 2022 (středa - čtvrtek) z epidemiologických a organizačních důvodů volné dny (tzv. ředitelské volno).