Ředitelské volno


  Vyvěšeno dne 04.12.2016    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění novely č. 472/2011 Sb. (školský zákon) vyhlašuji na pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2015 z provozních a organizačních důvodů volné dny (tzv. ředitelské volno).